Capri Zun – fem (perfect tree)

60,00

COD: N/A
Varietà Sunset Sherbert Bx1 x Peach Ozz
Indica
Sativa
Ruderalis
THC alto
CBD
INDOOR
Fioritura: 8 - 9
Produzione: 450 - 550 gr / m2